ALL

Silk Kiku Long Kimono Robe

KM 487,00
+

Silk Keina Long Kimono Robe

KM 487,00
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

KM 448,00
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

KM 402,00 KM 487,00

Silk Kuren Long Kimono Robe

KM 487,00

Silk Botan Long Kimono Robe

KM 487,00

Silk Kuren Short Kimono Robe

KM 448,00

Silk Lotus Short Kimono Robe

KM 448,00

Silk Keina Short Kimono Robe

KM 448,00
+

Silk Yuri Short Kimono Robe

KM 374,00 KM 448,00

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

KM 534,00

Silk Botan Short Kimono Robe

KM 448,00

Silk Lotus Long Kimono Robe

KM 487,00

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

KM 534,00

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

KM 402,00 KM 487,00

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

KM 402,00 KM 487,00

Silk Yuri Long Kimono Robe

KM 402,00 KM 487,00

Silk Kiku Long Kimono Robe

KM 487,00