ALL

Silk Keina Long Kimono Robe

Kz199,200
+

Silk Kiku Long Kimono Robe

Kz199,200
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

Kz183,500
+

Silk Yuri Long Kimono Robe

Kz164,200 Kz199,200

Silk Kuren Long Kimono Robe

Kz199,200

Silk Botan Long Kimono Robe

Kz199,200

Silk Kuren Short Kimono Robe

Kz183,500

Silk Keina Short Kimono Robe

Kz183,500
+

Silk Lotus Short Kimono Robe

Kz183,500

Silk Yuri Short Kimono Robe

Kz152,900 Kz183,500

Silk Keina Long Kimono Robe (Plus Size)

Kz218,400

Silk Lotus Long Kimono Robe

Kz199,200

Silk Botan Short Kimono Robe

Kz183,500

Silk Kuren Long Kimono Robe (Plus Size)

Kz218,400

Silk Kuren Short Kimono Robe (Plus Size)

Kz164,200 Kz199,200

Silk Keina Short Kimono Robe (Plus Size)

Kz164,200 Kz199,200