White Kimono

Blush Rose Kimono Robe

$98.00 $150.00

Silk Kiku Kimono Robe

$228.00
+

Silk Kiku Kimono Robe

$210.00
+

Silk Keina Kimono Robe

$188.00 $228.00
+

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$248.00 $298.00

Silk Keina Kimono Robe

$175.00 $210.00
+