White Kimono

Peony & Butterfly Kimono Robe

$150.00
+

Peony & Butterfly Kimono Robe

$140.00
+

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

$150.00

Peony & Bird Kimono Robe

$150.00
+

Blush Rose Kimono Robe

$98.00 $150.00

Peacock Feather Kimono Robe

$150.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe

$140.00

Spring Floral Kimono Robe

$150.00

Silk Kiku Kimono Robe

$228.00
+

Spring Floral Kimono Robe

$140.00

Silk Kiku Kimono Robe

$210.00
+

Peacock Feather Kimono Robe

$140.00

Silk Keina Kimono Robe

$228.00
+

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Handpainted Peacock Kimono Robe

$298.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Kiku Kimono Robe

$248.00 $298.00

Silk Keina Kimono Robe

$210.00
+

Handpainted Peacock Kimono Robe

$278.00

Handpainted Lotus Kimono Robe

$298.00

Cherry Blossom & Crane Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Handpainted Lotus Kimono Robe

$278.00