SILK ROBE

Silk Kiku Long Kimono Robe

$228.00
+

Silk Kiku Short Kimono Robe

$210.00
+

Silk Keina Long Kimono Robe

$228.00
+

Silk Handpainted Peacock Long Kimono Robe

$298.00

Washable Silk Kiku Short Kimono Robe

$278.00

Washable Silk Kiku Long Kimono Robe

$298.00

Silk Keina Short Kimono Robe

$210.00
+

Silk Handpainted Peacock Short Kimono Robe

$188.00 $278.00

Washable Silk Kiku Kerchief Scarf

$48.00 $58.00
+