SILK ROBE

Silk Kiku Short Kimono Robe

$210 USD
+

Washable Silk Kiku Short Kimono Robe

$278 USD

Silk Keina Short Kimono Robe

$210 USD
+

Silk Handpainted Peacock Short Kimono Robe

$278 USD