Printed Silk Collection

Silk Kiku Kimono Robe

$228.00
+

Silk Kiku Kimono Robe

$210.00
+

Silk Keina Kimono Robe

$188.00 $228.00
+

Silk Kuren Kimono Robe

$228.00

Silk Botan Kimono Robe

$228.00

Silk Kuren Kimono Robe

$210.00

Silk Botan Kimono Robe

$210.00

Silk Keina Kimono Robe

$175.00 $210.00
+