Influencer Picks

Peony & Butterfly Kimono Robe

$98.00 $150.00
+

Azumi Kimono Wrap

$170.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe

$150.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Peony & Bird Kimono Robe

$150.00
+

Aimi Kimono Robe

$150.00

Peony & Butterfly Kimono Jacket

$120.00

Silk Yuri Kimono Robe

$228.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$160.00

Peony & Butterfly Kimono Robe (Plus Size)

$150.00

Azumi Kimono Wrap

$150.00

Coral Chrysanthemum Kimono Robe (Plus Size)

$125.00 $150.00